Naslovna
Uvod Okeani Kopnene vode Pustinje Tajge
Uvod
Okeani
Kopnene vode
Pustinje
Tajge

 

 

KVIZ

GALERIJA

 
                                                                                                        Biom

Biom je veća klimatski i geografski definisana teritorija ili akvatorija, koja obuhvata slične ekosisteme i predele. Najčešće je tip bioma određen makroklimatskim karakteristikama teritorije, rasporedom kopna i velikih vodenih površina, nadmorskom visinom. Ukoliko se biom određuje preko klimaksne vegetacije u ekosistemima određene klimatske zone, kao i načinima ekološke sukcesije, govorimo o zonobiomu. Ukoliko je tip bioma određen nadmorskom visinom govorimo o orobiomu.U biomu su ekosistemi povezani složenijim odnosima akcije, reakcije, koakcije i lancima ishrane. U njima se kruženje materije i proticanje energije odvija u velikim razmerama.

Podjela:

1.oblast mora i okeana (71%)
2.oblast kopnenih voda (stajaće i tekuće) (7%)
3.suvozemna oblast života (22%)