КВИЗ

 

 

1. Први скок падобраном изведен је у Француској:

 

а) 1708. године

 

б) 1797. године

 

в) 1817. године