Edgar Alan Po

 
Biografija
Djela
Stil i teme
"Gavran"
Zanimljivosti
Galerija
Kviz

 

 

~ Stil i teme ~

 

Žanr

Poova najpoznatija djela fikcije pripadaju gotici jer je povlađivao ukusu čitalaca, čak toliko da je njegova fikcija sadržavala elemente popularnih pseudonauka, kao što su frenologija i fizionomija.

Njegove najčešće teme se bave pitanjima smrti - uključujući njene fizičke znakove, oživljavanje mrtvih, oplakivanje..

Pored horora, Po je takođe pisao satiru, humoristične priče. Za komičan efekat koristio je najčešće ironiju.

Obnovio je naučnu fantastiku.

Teorija

Poovo pisanje odražava njegove književne teorije koje je predstavljao u svojim kritikama i esejima. Nije bio poklonik didakticizma i alegorije, iako je vjerovao da smisao i značenje u književnosti trebaju da budu strujanja ispod površine. Djela s očiglednim značenjem prestaju da budu umjetnost, pisao je.

Vjerovao je da bi svaki pisac trebao da pažljivo procijeni svako osjećanje i ideju.