Edgar Alan Po

 
Biografija
Djela
Stil i teme
"Gavran"
Zanimljivosti
Galerija
Kviz

 

 

~ Zanimljivosti ~

 

Svake godine još od 1949., misteriozni muškarac obučen u crno sa belom maramom i šeširom širokog oboda je ostavljao tri ruže i konjak na grob Edgara Alana Poa u Baltimoru na godišnjicu njegovog rođenja.

 

Čitavog života E. A. Po je živio u siromaštvu iako je njegov poočim bio veoma bogat. Oni nikad nisu bili u dobrim odnosima, tako da je Džon Alan sav novac nakon smrti ostavio svojoj vanbračnoj djeci.

 

Nakon objavljivanja njegove najslavnije poeme, dobio je nadimak Gavran. Postojale su čak i priče da su se često djeca iz ulice, kad ga ugledaju kako šeta, pretvarala da su ptice, grakćući i mašući rukama. Po bi se najedanput okrenuo i doviknuo im: "Nevermore."(nikad više), što je i poznati refren iz njegove poeme "Gavran".

 

Ne postoje dokazi o tome kako je umro.

 

Priče o njegovom ludilu i pijanstvu su u velikoj mjeri pretjerivanja. Čovjek po imenu Rufus Grizvold je napisao i objavio Poovu biografiju koja je davala veoma lošu i pogrešnu sliku o tome kakav je E. A. Po bio za života. Rufus nikada nije mogao da zaboravi negativnu kritiku o svojim radovima koju je Po napisao, te je našao da je najbolji način da se osveti Edgaru upravo da ga prikaže kao lošeg čovjeka, pijanicu i ludaka.