Životinjska tkiva,vrste tkiva
 i njihove karakteristike

  epitelno    vezivno    mišićno    nervno tkivo    galerija

   Tkiva predstavljaju komplekse morfološki i fiziološki istovijetnih ćelija zajedničkog porijekla i određene, veoma često specifične funkcije.Pored ćelija, u sastav tkiva može ući i međućelijski neživi materijal,kao proizvod aktivnosti ćelija tkiva.Izučavanjem tkiva bavi se posebna biološka naučna disciplina – histologija.

   Pojedini dijelovi ćelije jednoćelijskih organizama mogu biti specijalizovani za obavljanje određenih funkcija(organele).Zbog toga jednoćelijska bića mogu da obavljaju sve osnovne životne funkcije kao i višećelijska,tj. da funkcionišu kao jedinstveni organizmi.

   Tijelo višećelijskih organizama je sastavljeno od velikog broja ćelija, gdje su neke ćelije specijalizovane i diferencirane u pogledu građe i funkcije u okviru posebnih tkiva.To je omogućilo bolje izvršavanje pojedinih radnji,a takođe  je povećana međuzavisnost između raznih dijelova istog organizma, što znači bolje funkcionisanje organizma kao cjeline.Zbog svega ovoga čitava evolucija je išla putem sve veće specijalizacije pojedinih dijelova tijela,a to je uticalo na nastanak sve savršenijih organizama.

   U poređenju sa biljnim tkivima tkiva višećelijskih životinja su znatno raznovrsnija i složenije građe.Znamo da kod biljaka ne postoje nervna i mišićna tkiva i da se mnoga životinjska tkiva od biljnih razlikuju po strukturi i funkciji,pa zbog toga postoje razlike i u njihovom načinu ishrane i uopšte života.

   Prema svojoj građi i funkciji životinjska tkiva se dijele na:

*epitelno

*vezivno

*mišićno i

*nervno tkivo