Kviz

uvodna
kviz

Pitanje 01.
Ritmicka gimnastika razvija se kao samostalna sportska grana:

a) SSSR
b) USA
c) Ukrajina