Terapija

uvodna
terapija


Ove vježbe angažuju skoro citavu muskulaturu, iziskuju koncentraciju i pažnju, razvijaju smisao za ritam i muziku. Ne smije se suviše insistirati na nekim neprirodnim položajima koji su, uglavnom, naslijedeni iz nekih drugih, slicnih aktivnosti, kao što je na primjer balet.
I ove vježbe dobro odabrane, koristeci muzicku pratnju, mogu pozitivno da uticu na odstranjenje loših navika i drugih faktora koji mogu dovesti do razlicitih odstupanja u morfološkom i funkcionalnom statusu organizma.
S obzirom da je ritam moguce odrediti muzikom, koja se po volji odabira,mogu se primjenjivati skoro bez ogranicenja, samo uz stalnu kontrolu intenziteta i pravilan izbor pokreta koji ne mogu biti štetni. Dobro odabrane fizicke aktivnosti se preporucuju i trudnicama radi održavanja muskulature u granicama normale, pokretljivost u cjelini i tjelesne težine, što može biti od koristi prilikom porodaja.