Tehnika

uvodna
tehnika

Umjetnicka gimnastika sadrži jednostavna i složena kretanja bez i sa rekvizitima, spravama (loptama, vijacama, obrucima, cunjevima, trakama. velovima itd.). Sve vježbe, koje obuhvata estetska gimnastika, mogu se generalno podijeliti u nekoliko grupa:1. VJEŽBE BEZ REKVIZITA
a) hodanje i trcanje
- meko hodanje
- visoko hodanje
- široki korak
- galop korak
- valcer korak

b) skokovi
- otvoreni i zatvoreni skok
- djecji skok
- macji skok
- makazice skok
- daleko visoki skok
- horajn-skok
- kadet-skok
- kadet u stranu

c) okreti na tlu
- sunožni okret
- okreti na jednoj nozi
- raznoimeni okreti
*ravnoteža je veoma važan faktor u estetskoj gimnastici i postoje razne vježbe za razvijanje osjecaja za ravnotežu ( pretklon, zaklon, otklon, vage, arabeske itd.).
2. VJEŽBE SA REKVIZITIMA
a) sa loptom
b) sa obrucom
c) sa vijacom
d) sa cunjevima
e) sa trakama
f) sa velovima