Nuklearna fizika istražuje strukturu, svojstva, uzajamna djelovanja i transformacije atomskih jezgara i njihovih sastavnih dijelova. Nuklerna fizika odgovara na pitanja kao što su:

- Koje vrste interakcija karakterišu elementarne čestice?

- Kakve transformacije jezgra su moguće?

- Koji procesi u okviru nuklearne fizike mogu biti iskorišteni u praktične svrhe?

Odgovore na ova pitanja možete potražiti na stranicama ove prezentacije.

Gradja atoma    Radioaktivnost    Nuklearne reakcije       Detekcija zracenja    Nuklearni reaktori    Nuklearno oruzje    Pitanja