Nuklearno oružje

Porijeklo i razvoj nuklearnog oružja

 

Sve je počelo 1869, kada je Henri Bekeler (Henri Becquerel) otkrio radioaktivnost uranijuma. Sljedeći korak su napravili Maria i Pjer Kiri (Marie and Pierre Curie) 1902, kada su izolovali radioaktivni element nazvan radijum. Tri godine kasnije je Ajnštajn (Einstein) objavio svoju teoriju relativnosti. Prema ovoj njegovoj teoriji, ako bi smo kako mogli da transformišemo masu u energiju, dobili bi smo velike količine oslobođene energije. SljedećI veliki korak su napravili Ruterford (Ernest Rutherford) i Bor (Niels Bohr) kada su opisali strukturu atoma. Atom je sastavljen od pozitivno naelektrisanog jezgra i negativno naelektrisanih elektrona. Oni su zaključili da jezgro mora da se prelomi ili da eksplodira da bi se oslobodila velika količina energije.

1934., Enriko Femri (Enrico Fermi), naučnik iz Rima, je rastavio teške atome bombardujući ih neutronima. Međutim, on nije shvatio da je postigao nuklearnu fisiju. Decembra 1938. u Berlinu, Oto Han (Otto Hahn) i Fric Štrasman (Fritz Srassman) su izveli sličan eksperiment i došli do velikog otkrića. Razdvojili su atom i tako proizveli nuklearnu fisiju. Transformisali su masu u energiju - 33 godine poslije postavljanja Ajnštajnove teorije.

6. avgusta 1945., američki avion Enola Gay, ispustio je prvu atomsku bombu na Hirošimu u Japanu. Pri eksploziji je nastradalo preko 140 000 ljudi. 9. avgusta 1945., SAD su ispustile drugu atomsku bombu na japanski grad Nagasaki. Bomba je pala na mjesto udaljeno milju oc cilja ali je ipak poginulo 75 000 ljudi.

Nuklearno oružje je izgrađeno na principu korištenja nekontrolisane nuklerne, odnosno termonuklearne reakcije, pri kojoj se u malom vremeskom periodu oslobode velike količine energije i radioaktivnih produkata. Tipični predstavnici ove vrste oružja su nuklearna (atomska) bomba i termonuklearna (hidrogenska) bomba.

Pocetna strana    Gradja atoma    Radioaktivnost    Nuklearne reakcije   Detekcija zracenja    Nuklearni reaktori    Nuklearno oruzje    Atomska bomba    Hidrogenska bomba    Buducnost     Pitanja