Geografske odlike

 

Home

Odlike zemlje

Geografske odlike

Prirodne odlike

Stanovništvo

Pokrajine

 

Belgija je mala država, ali veoma gusto naseljena i jako urbanizovana. Ona je istovremeno integrisana u Evropsku zajednicu, a podijeljena unutar sebe jezičkim granicama čiji uticaj prelazi okvire jezika. Na sjeverozapadu izlazi na Sjeverno more, a na sjeveru graniči sa Holandijom. Na Istoku graniči sa Njemačkom, na krajnjem jugu sa Luksemburgom i Francuskom.