Odlike zemlje            

 

Home

Odlike zemlje

Geografske odlike

Prirodne odlike

Stanovništvo

Pokrajine

 

Službeni naziv: Kraljevina Belgija.

Glavni grad: Brisel

Površina: 30.518 km2

Stanovništvo: 10 190 000 stanovnika (Belgijanci)

Jezici:Francuski, Njemački, Holandski (Flamanski)

Religija: Rimokatolička (75% stanovništva)

Novčana jedinica: Euro

Režim: Ustavna monarhija

Zakonodavna vlast:Dve skupštine sa podjednakom vlašću

Obuhvata: tri zajednice:francusku, flamansku i germansku, od kojih svaka ima Parlament i izvršnu vlast

Članica: Evropske Unije, NATO-a, OECD-a, UN-a