Stanovništvo

Home

Odlike zemlje

Geografske odlike

Prirodne odlike

Stanovništvo

Pokrajine

Prosječna gustina naseljenosti iznosi oko 334 stanovnika na kilometar kvadratni. Često prelazi 500 stanovnika na sjevero-zapadu zemlje i u Brabantu, padajući na oko 50 u Ardenima. Broj stanovnika više ne raste zbog pada nataliteta. Broj imigranata relativno je nizak ( nešto iznad 300 000 osoba, ili 3% ukupnog stanovništva), ali mjestimično             (naročito oko Brisela i Anversa), procenat je mnogo viši. Flamanci su danas u većini, ima ih oko 75% prema 32% Valonaca, isključujući briselsku anglomeraciju koja ostaje, valja reći, u velikoj većini frankofonska.