Prirodne odlike

Home

Odlike zemlje

Geografske odlike

Prirodne odlike

Stanovništvo

Pokrajine

 

Belgija je licem okrenuta ka Sjevernom moru, zemlja je ravnica i niskih visoravni koje se dižu ka jugoistoku, prema Ardenima. Dominira atlantsko - umjerena klima malih toplotnih amplituda, sa pravilnim i dobro raspoređenim padavinama u toku godine. Hladnija je ipak u Ardenima, često pošumljenim i ponekad vlažnim.