Porijeklo

Klimatski uslovi

Privredni značaj

Vrste maslina

Home Page

 

 

Porijeklo

                   Prema istorijskim podacima maslinu su prvi kultivisali Grci na obalama Male Azije. Feničani su prenijeli maslinu u sjevernu Afriku i Španiju a Grci u južnu Italiju i Siciliju.Grci su maslinu donijeli i u naše primorske krajeve u doba Rimske vladavine. U Dalmaciji i južnoj Hercegovini pored vinove loze maslina je bila najvažnija poljoprivredna kultura.

   Primorski gradovi su početkom XVII. vijeka izvozili ulje zbog unapređenja maslinarstva.Sedamdesetih godina XVII. vijeka u Dalmaciji je bilo 15-20 miliona maslinovih stabala, sa proizvodnjom od 2500 do 3000 vagona ulja godišnje. Od tada gajenje masline stalno opada,tako da se u Dalmaciji sredinom 70-ih. godina prošlog vijeka nalazilo oko 4 miliona stabala koji su prozvodili u prosjeku oko 400 vagona ulja godišnje a u slabo rodnim godinama 40 do 60 vagona.

 

   Prvi udarac uzgoju masline u Evropi zadao je petrolej, koji je u Evropu prvi put dopremljen 1859. godine, pošto se do tada za osvjetljenje tražilo maslinovo ulje.

 

   Na našem primorju (ako mogu danas tako da kažem) gajenje masline naglo opada od kada je Francuske vinograde uništila filoksera, pa je usred toga nastupila velika potažnja naših vina.

   U to vrijeme okrčeno je dosta maslinjaka,gdje je zasađena domaća vinova loza, jer na naše primorje nije bila unesena  filoksera. Francuzi su obnovili vinograde na američkoj podlozi, a filoksera je potpuno uništila naše vinograde. Kasnije je dolazila konkurencija francuskih i italijanskih ulja.

 

Na prostorima Crne Gore maslina se od davnina gaji, i to naročito oko Bara i Ulcinja, o tome svjedoči i jedna od dvije najstarije  žive masline na svijetu (jedna je u Jerusalimu)   na Mirovici u Starom Baru, koja je stara 2000 godina. U prošlom vijeku Crna Gora je imala oko 2 miliona stabala masline jer je to bila zakonom zaštićena kultura. Danas maslina nije zaštićena zakonom, te na popisu 1992 godine u Crnoj Gori zabilježeno je  401 hiljada stabala sa tendencijom daljeg pada.