Pravila

      

 

   

fudbal danas
pravila
fair play
istorija
fudbal & pc
galerija
kviz

TERENVRATA/GOL

BROJ IGRACAOPREMA

TRAJANJESUDIJSKA LICA

PREKRSAJIPREKIDI IGRE

 

                                                                              

            

  

Teren za igru

 

Podloga igralista

Utakmice se mogu igrati na terenima sa prirodnom i vijestackom podlogom u skladu sa pravilima takmicenja.

Razmjere terena

Teren za igru mora da ima oblik pravouganika. Duzina uzduzne linije mora biti veca od dužine poprecne.

 

Duzina: najmanja 90m (100 jardi)

Medjunarodne utakmice:

                                Duzina: najmanja 100m (110jardi)

                                              najveca 110m (120 jardi)

                                Sirina:   najmanja 64m (70 jardi)

                                              najveca 75m (80 jardi)

 

Obiljezavanje terena

Teren za igru se obiljezava linijama koje pripadaju prostoru koji ogranicavaju. Dve duže granicne linije zovu se uzdužne linije. Dve krace linije zovu se poprecne linije. Sve linije mogu biti širine od 12 do 15 cm.Teren za igru je podijeljen u dvije polovine sredisnjom linijom.

Stub sa zastavicom

Stub sa zastavicom, ne manji od 1,5 m visine i zaobljen na vrhu postavlja se na svaki ugao terena.

 

 

Vrata/Gol

Vrata se postavljaju na sredinu svake poprecne linije.

Ona se sastoje od dva vertikalna stuba na jednakoj razdaljini od ugaonih stubova sa zastavicama i spojena su vodoravnom preckom.

Razdaljina izmedju stubova je 7,32 m, a razdaljina od donje ivice precke do tla je 2,44 m.Oba stuba vrata kao i precka imaju istu sirinu ne vecu od 12cm. Stubovi i vrata moraju biti bjele boje i moraju biti cvrsto pricvrscena za tlo.

 

 Broj igraca

 

Utakmicu igraju dva tima, od kojih se svaki sastoji od po 11 igraca, od kojih je jedan vratar. Utakmica ne moze poceti ako svaki tim nema najmanje sedam igraca.

U svakoj utakmici koja se igra u okviru službenih takmicenja FIFA, ili u takmicenjima koja organizuju konfederacije i nacionalni savez, moguce je koristiti tri zamenika.

Pravilnik takmicenja mora da precizira broj zamenika od najmanje tri do najviše sedam.

Procedura zamjene:

 

-         Sudija mora biti obavesten pre nego sto se predlozena zamena ucini.

-         Zamjenik ulazi na teren tek kada igrac koga zamenjuje napusti teren i posto dobije znak odobrenja od sudije.

-          Zamjenik ulazi na teren samo u nivou središnje linije i za vrijeme prekida igre.

-         Od tog trenutka zamjenik je postao igrac, a igrac koji je zamijenjen nije više igrac.

-         Igrac koji je zamijenjen ne moze vise da ucestvuje u utakmici.

-         Svi zamjenici su pod vlascu i odlukama sudije bilo da su pozvani u igri ili ne.

 

 

 

    Zamjena vratara/golmana:

 

     Bio koji igrac moze  zamjeniti mesto sa      vratarem, pod uslovom da je:

 

-         -sudija obavijesten prije izvrsenja             zamjene.

-         -zamjena izvrsena u toku prekida igre.

 

 

 

 

 

Ako zamjenik udje u teren bez sudijske dozvole:

 

-         igra se zaustavlja

-         zamenika opomenuti, pokazati mu zuti karton i zatraziti       da napusti teren.

-         Igru nastaviti spustanjen lopte na mesto gde se nalazila kada je igra prekinuta – osim za prostor vrata.

 

Oprema igraca

 

Igrac nesme upotrebljavati opremu ili nositi na sebi nešto što je opasno za njega licno ili drugog igraca.

Osnovna oprema

-         dres ili majica.

-         gacice – ako nosi i termalne podgacice,moraju biti iste preovladavajuce boje kao gacice.

-         dokoljenice

-         stitnici (kostobrani)

-         cipele (kopacke)

 

Stitnici (kostobrani)

 

-         potpuno pokriveni dokolenicama

-         napravljeni od pogodnog materijala (guma, plastika ili slicne supstance)

-         da pruzaju razuman stepen zaštite

 

Vratar mora da nosi boje koje ga razlikuju od drugih igraca, sudije i sudija pomocnika.

Za bilo koji prekršaj iz ovih pravila igru ne treba zaustavljati.

 

-         igraca koji je pogresio sudija ce uputiti da napusti teren da popravi svoju opremu.

-         svaki igrac upucen sa terna da popravi svoju opremu ne moze da se vrati na teren pre nego što dobije dozvolu sudije.

-         igracu se dozvoljava da se vrati u teren samo kad lopta nije u igri.

 

Igrac koji udje u teren bez dozvole sudije bice kaznjen opomenom (zutim kartonom).

Ako je utakmica prekiuta radi izricanja opomene nastavice se indirektnim slobodnim udarcem igraca protivnicke ekipe sa mjesta gdje se lopta nalazila kada je sudija prekinuo igru – osim za prostor vrata.

 

Trajanje utakmice

 

Utakmica se sastoji iz dva dijela, svaki od po 45 minuta, izuzev ako drugacije nije dogovoreno izmedju sudije i obe ekipe ucesnice. Svaka saglasnost o promjeni trajanja utakmice  mora imperativno biti ostvarena prije pocetka utakmice i u skladu sa previlima takmicenja.

Poluvrijeme

Igraci imaju pravo na odmor izmedju dva djela utakmice.

Odmor u poluvremenu nebi trebao preci 15 minuta. Pravila takmicenja moraju da utvrde trajanje odmora u poluvremenu. Trajanje odmora izmedju dva poluvremena moze se mjenjati samo uz saglasnost sudije.

 

Nadoknada izgubljenog vremena

Svaki period igre ce se produziti da bi se nadoknadilo izgubljeno vreme zbog:

-         zamjene igraca

-         povrede igraca

-         iznosenja povredjenih igraca sa terena za igru

-         manevri koji imaju za cilj namjerno gubljenje vremena

-         bilo koji drugi uzrok

 

Produšenje (ekstra vreme)

Pravilnik takmicenja može propisati produzetak utakmice u dva jednaka dijela.

Trajno prekinuta utakmica

Utakmica trajno prekinuta pre isteka regularnog vremena, ponovo ce se odigrati izuzev ako pravilnikom o takmicenju nije drugacije odluceno.

 

Pocetak i nastavak igre

 

Prethodni uslovi

Vrši se ždreb novcicem i ekipa koja dobij zdreb bira vrata koja ce napadati u prvoj polovini utakmice.

Drugoj ekipi se dodeljuje pocetni udarac na utakmici. Ekipa koja je izabrala vrata koja ce napadati, u drugom djelu ima pocetni udarac.

U drugoj polovini ekipe mjenjaju strane i napadaju suprotna vrata.

Pocetni udarac

Pocetni udarac je procedura za pocetak igre ili nastavak igre:

-         na pocetku utakmice

-         posle postignutog pogotka

-         na pocetku druge polovine utakmice

-         na pocetku svakog dijelala prduzetka utakmice ako postoji.

Pogodak se moze postici direktno iz pocetnog udarca.

Ako izvodjac dodirne loptu drugi put  prije nego je loptu dodirnuo drugi igrac, indirektan slobodan udarac ce se dosuditi protivnickoj ekipi sa mesta gde seprekršaj dogodio.

Spustanje lopte

Spustanje lopte je nacin nastavka igre posle privremenog prinudnog prekida dok je lopta u igri, zbog bilo kog razloga koji nije pomenut drugdje u pravilima igre.

Posebni slucajevi

(nastavak igre iz prostora vrata)

 Slobodan udarac dosudjen odbrambenoj ekipi u sopstvenom prostoru vrata, izvodi se sa bilo kog mjesta u tom prostoru.

Indirektan slobodan udarac dosudjen napadajucoj ekipi u protivnickom prostoru vrata izvodi se sa linije prostora vrata paralelne poprecnoj liniji sa mjesta koje je najbliže mjestu gdje je prekršaj ucinjen.

 

Lopta u igri i van igre

 

Lopta van igre:

-         kada potpuno predje poprecnu ili uzduznu liniju(cjelim obimom) bilo po zemlji ili u vazduhu.

-         kada sudija zaustavi igru

Lopta je u igri:

-         kada se odbije u igralistu posto je dodirnula stub vrata, precku ili stubic sa ugaonom zastavicom

-         kada se odbije u teren za igru postose odbila od sudiju ili sudiju pomocnika koji se nasao na terenu

 

Pogodak

Postizanje pogotka

Pogodak je postignut kada lopta predje preko poprecne linije, izmedju stubova vrata i ispod precke, pod uslovom da prije nije nacinjen nikakav prekrsaj od straneekipe za koju je postignut.

Pobednicka ekipa

Ekipa koja ostvari veci broj pogodaka za vrijeeme utakmice je pobednik. Ako obe ekipe postignu jednak broj pogodaka ili ne postignu ni jedan rezultat je neresen.

Pravila takmicenja

Kada je pravilnicima odredjeno da se mora dobiti pobjednik a posle nerijesenog rezultata, samo sledeci nacini dobijanja pobjednika su odobreni od Medjunarodnog Borda:

-         pravilo prednosti ekipe koja je postiglavise golova u gostima

-         produzetci

-         kazneni udarci

 

Prekrsaji i nesportsko ponasanje

 

Prekrsaj i nesportsko ponasanje kaznjava se na sledeci nacin:

Direktan slobodan udarac

Direktan slobodan udarac se dosudjuje protivnickom timu ako igrac ucini neki od sledeci prekrsaja:

-         udari ili pokusa da udari protivnickog igraca

-         saplete ili pokusa da saplete protivnickog igraca

-         skace na protivnika

-         napada protivnika

-         udari ili pokusa da udari rukom protivnickog igraca

-         gura protivnika

-         drzi protivnika

-         pljuje na protivnika

-         namerno dodirne loptu rukom (izuzev vratara u sopstvenom kaznenom prostoru)

 

Kazneni udarac ce se dosuditi ako bilo koji od gore navedeni prekrsaja igrac nacini u svom kaznenom prostoru, bez obzirana polozaj lopte pod uslovom da je u igri i izvodi se sa 11 m.

 

Indirektan slobodan udarac

Indirektan slobodan udarac se dosudjuje protivnickom timu ako igrac ucini neki od sledeci prekrsaja:

-         igra na opasan nacin

-         sprecava kretanje protvnika

-         sprecava vratara da vrati loptu u igru

-         ucini bilo koji prekrsaj koji njie spomenut zbog koga je igra zaustavljena da bi se izrekla opomena

 

Prekrsaji koji se kaznavaju opomenom

 

Igrac ce biti opomenut i kaznjen zutim kartonom ako ucini neki od sledeci prekrsaja:

-         -kriv zbog nesporskog ponasanja

-         -negoduje recima ili pokretima

-         -uporno krsi pravila igre

-         -odlaze nastavljanje igre

-         -udje ili ponovo udje u teren za igru bez sudiske dozvole

-         -namerno napusti teren zaigru bez sudiske dozvole

 

 

 

Iskljucenje

Igrac ce biti iskljucen sa terena za igru i bice mu pokazan crveni karton ako ucini neki od sledeci prekrsaja:

-        - kriv za ozbiljan prekrsaj u igri

-         -kriv zanasilno ponasanje

-         -pljuje na protivnika ili neko drugo lice

-         -upotrebljava pogrdne i uvredljive reci i gestove

-         -dobije drugu opomenu u istoj utakmici

-         -ako igranjem rukom spreci siguran pogodak protivnickoj ekipi

-         -ako protivnickog igraca spreci u povoljnoj prilici za pogodak prekrsajem koji se kaznjava slobodnim udarcem ili kaznenim udarcem

Iskljuceni igrac mora da napusti teren kao i tehnicki prostor.

 

Udarac iz ugla

Udarac iz ugla je jedan od nacina nastavljanja igre. Pogodak se moze postici direktno iz slobodnog udarca. Udarac iz ugla se dosudjuje kada cela lopta koju je poslednji dotaknuo igrac odbrane predje poprecnu liniju, bilo po zemlji ili po vazduhu a da nije postignut pogodak.

 

Udarac sa vrata

Udarac sa vrat je jedan od nacina nastavljanja igre koji se direktno moze postici pogodak. Udarac sa vrata se dosudjuje kada cela lopta koju je zadnji dotaknuo igrac napadajuce ekipe predje poprecnu liniju a da pri tome nije postignut gol.

 

Sudija

Svaka utakmicu kontrolise sudija koji ima potpunu vlast u primeni pravila igre u vezi sa utakmicom koja mu je dodjeljena.

 

Prava i duznosti:

-         primjenjuje pravila igre

-         mijeri vreme i previ zapisnik o utakmici

-         osigurava da oprema igraca bude uredna

-         zaustavlja, privremeno ili trajno prekida utakmic zbog intervencije sa strane

-         da kazni najteze prekrsaje kad igrac ucini vise prekrsaja

-         da ne dozvoli ulazak neovlastenim licim na teren

-         da daje znak za nastavljanje utakmice poslje prekida

-         da intervenise na obavestenje sudije pomocnika koje se odnosi na incident koji nije mogao da vidi  

 

Odluke sudije

Odluke sudije u vezi sa utakmicom su konacne. Sudija moze da promeni svoju odluku ako se uveri da je neispravna posle obavestenja sudije pomocnika pod uslovom da igra nije nastavljena.

 

Sudije pomocnici

Dvojica sudija pomocnika ce biti odredjeni, potcinjeni sudiji, koji imaju duznost da pokazu:

-         kada cijela lopta izadje van terena

-         kojoj ekipi se dodjeljuje udarac iz ugla, udarac sa vrata ili ubacivanje

-         kada neki igrac treba da bude kaznjen jer se nalazi u ofsajd poziciji

-         kada se dogodi neodgovorno ponasanje ili prekrsaj izvan vidnog polja sudije

 

U slucaju neopravdanog mesanja i nesporskog ponasanja, sudija ce sudiju pomocnika razresiti duznosti.

 

Kazneni udarac

 

Kazneni udarac ce se dosuditi protiv ekipe koja u sopstvenom kaznenom prostoru , dok je lopta u igri  ucinila neki od vec navedeni prekrsaja za koje se dosudjuje direktan slobodan udarac.Gol se moze direktno postici iz kaznenog udarca. Dozvoljeno je dodatno vreme da se izvede kazneni udarac na kraju svakog dela utakmice.Izvodi se sa udaljenosti od 11 m.

 

Slobodni udarci

 

Slobodni udarci su direktni ili indirektni. Kod direktnog kao i indirektnog slobodnog udarca lopta mora da bude nepokretna u trenutku kad se udara i izvodjac jene sme dodirnuti drugi put dok je nije dirnuo drugi igrac.

 

Direktan slobodan udarac

-         -ako lopta udje u protivnicka vrata gol se priznaje

-         -ako je iz direktnog slobodnog udarca lopta upucena u sopstvena vrata dosudjuje se udarac iz ugla za protivnicku ekipu

 

 

 

 

 

Indirektan slobodan udarac

 

Sudija oznacava indirektan slobodan udarac podizanjem ruke iznad glave, ruka ostaje u tom polozaju dok se udarac ne izvede.Pogodak iz indirektnog udarca se moze priznati samo ako dodirne drugog igraca pre nego udje u gol.

-         -ako je indirektan udarac upucen direktno na protivnicka vrata dosudjuje se udarac sa vrata

-         -ako je indirektan udarac upucen direktno u sopstvena vrata dosudjuje se udarac iz ugla za protivnicku ekipu.   

 

 

 

                               Glavna strana