Home - Akropolj - Dionisijev amfiteatar - Atina - Termopile - Delfi - Meteori - Galerija - Kviz
 


Delfi

Veličanstvenost Delfi je nešto što se mora videti, da bi se u to poverovalo. Priroda, i drevne ruševine, međusobno povezane jedinstvenom vezom, uveličavaju jedno drugom beskrajnu lepotu, postavljeni naspram okoline, koju okružuju planina, terasaste poljane i bujno rastinje. Delfi je smešten na nadmorskoj visini od 700 m., i na udaljenosti od 164 km od Atine. Delfi deluje impresivno bez obzira na godišnje doba. Tu se ne može naići ni na jedno od onih upadljivih i bučnih obeležja, kojima obiluje većina turističkih centara. To je jos uvek selo sa nekoliko veoma dobrih hotela i restorana, i uobičajenih radnji za suvenire. Istorija Delfa započinje onog trenutka kada su prva misteriozna isparenja, koja su izlazila iz kamenja ispod Faedrijanovog stenja, dale mestu njegov sakralni karakter.

Prvobitno, mesto je bilo posvećeno Gei ili Temidi, boginjama Majke Zemlje. Kasnije su moreplovci sa Krita uveli kult Apolona Delfijskog. Vremenom su misteriozna proročanstva, izrečena od strane proroka iz Delfa bila od presudnog značaja za sudbinu antičkog sveta. Apolonovo svetilište, bilo je okruženo zidinama unutar koji se nalazio sakralni deo svelilišta, ispunjen spomenicima, statuama i sa preko 20 riznica - zapravo kopija hramova - u kojima su bili smešteni ratni trofeji, plen iz mnogih ratova, arhive i blago. U svetilištu se, takođe, nalazio mali armiteatar, kapaciteta 5000 mesta za sedenje, i Apolonov hram (510 godine p.n.e.).

U svom "Aditonu", "Svetilištem nad Svetilištima", Pitija, (Visoka Sveštenica), sedela je na tronošcu i izricala svoja proročanstva u stanju transa, u koji je padala udišući isparenja koja su izlazila iz ponora koji se nalazio ispod nje. Saveti iz Delfa traženi su skoro za sve događaje vezane za religiju, politiku pa cak i za moral posebnih pojedinaca.

Delfi je, takođe, bio i centar u kome se sastajala Amfiktionska Liga (najbliži ekvivalent današnjoj Organizaciji Ujedinjenih Nacija, čiji su članovi bili izolovani drevni grcki gradovi).

Pored samog glavnog puta, i nasuprot svetilištu, nalazi se skupina starih ruševina pod imenom Marmaria, ili Mermeri, koje su ostale od nekadašnja dva hrama, posvećena boginji Ateni i jedan Tolos, odnosno kružni dorski hram. Postoje (takođe tragovi gimnastičke dvorane, u kojoj su se pripremali atletičari koji su nastupali u Pitijinim Igrama. Delfi je opljačkan, dok je njegovo blago odnešeno, kako bi ukrašavalo gradove njegovih osvajača, međutim, konačni poraz je doživeo 385 godine nove ere, kada je vizantijiski car Teodosije, naredio njegovo ukidanje (zamiranje).

Termopile - Meteori