Квиз

Почетна
Увод
Стефан Немања
Стефан Првовенчани
Радослав и Владислав
Урош I
Драгутин и Милутин
Стефан Урош III Дечански
Стефан Душан
Урош Нејаки
Сава Немањић
Галерија
Квиз
2. Стефан Немања постаје владар Рашке:
 а) око 1156. год.
 б) око 1166. год.
 в) око 1176. год.