Квиз

Почетна
Увод
Стефан Немања
Стефан Првовенчани
Радослав и Владислав
Урош I
Драгутин и Милутин
Стефан Урош III Дечански
Стефан Душан
Урош Нејаки
Сава Немањић
Галерија
Квиз
1. Родоначелник владарске лозе Немањића био је:
 а) Тихомир
 б) Мирослав
 в) Немања
 г) Страцимир