meni
uvod
nastanak
legenda
gornja jezera
donja jezera
biljni i životinjski svijet
galerija
nazad na glavnu stranu

 

 

NASTANAK

.

Narocita  je to geološka i hidrogeološka krška pojava. Niz od 16 stepenasto poredanih većih jezera i nekoliko manjih, odvojenih sedrenim barijerama, za koje je bilo odlučno razdoblje od posljednjih desetak hiljada godina, u kojima su vladali ekološki odnosi slični današnjima pogodni za taloženje sedre i nastanak jezera, temeljni su fenomeni Nacionalnog parka. U njihovu stvaranju važnu su ulogu imale i imaju sedrotvorne biljke, alge i mahovine, pa je to veoma osjetljiv biodinamički system .Pri promatranju Plitvičkih jezera nameće se misao o porijeklu vode koja se neprestance ruši preko brojnih slapova, slapišta i brzaca. Pritoci Plitvičkih jezera su gorski potoci i to: Crna i Bijela rijeka, Riječica i Plitvica. No, ti gorski potoci nisu jedini koji snabdjevaju Plitvička jezera vodom. Kako je to područje tipično kraško područje voda sigurno u Plitvička jezera dotiče iz znatno šireg kruga nego što pokrivaju Jezera. Jer u kraškom području važni su i podzemni vodotoci koji su prisutni i na Plitvičkim jezerima.

 

zanimljivosti

prasuma ''Corkova uvala''
leptiri
pecine