ISTORIJA LEGENDE ZANIMLJIVOSTI GALERIJA KVIZ LITERATURA

FERHAD - PAŠA SOKOLOVIC

Ferhad paša Sokolović, iz čuvene porodice Sokolović, je 1574. godine postao bosanski sandžak-beg. Kada je, 1580. godine, ovaj sandžak proširen i dobio status pašaluka, Ferhad paša je postao prvi beglerbeg.
Te godine, 1580, Banjaluka je postala glavni grad Bosanskog pašaluka i imala je sve funkcje koje su joj kao takvoj pripadale.
Ferhad paša je širio grad nizvodno Vrbasom prema sjeveru, pa je centar grada prenio iz Gonjeg šehera u Donji, koji je postao novo jezgro grada i kao takav ostao sve do dolaska Austro-Ugara (1878. godine). 1579. godine, zahvaljujući otkupnini  za zarobljenog sina austrijskog grofa Auerspaga (grof Wolf Engelhard von Auersperg) - 30000 dukata; sagradio je džamiju, najveću i najpoznatiju u Banjaluci, koja se po njemu zvala Ferhad-pašina džamija, a pretpostavlja se da je uz nju podigao i Sahat-kulu. Mnogi su mišljenja da je ovo bila najljepša džamija u čitavoj Bosni i jedan od najznačajnijih spomenika tursko-islamske kulture u našim krajevima.
Pretpostavlja se da je u njegovo vrijeme Banjaluka imala nešto manje od 5000 kuća. Izgrađeno je i preko 200 dućana, hamam (javno kupatilo), mekteb (škola), šedrvan (vodoskok), turbe (grobnica), drveni mostovi na Vrbasu i Crkvenoj, kaldrma koja je spajala Gornji i Donji šeher, još nekoliko džamija...
Ferhad-paša je 1588. godine postao budimski beglerber. Tamo, u Budimu, 1590. godine ga je ubio njegov rob.

Džamija Ferhadija je porušena 7/8 maja 1993. godine.

© Maja Tomaševic