ISTORIJA LEGENDE ZANIMLJIVOSTI GALERIJA KVIZ LITERATURA

KVIZ

1.   Ime Banjaluka prvi put se spominje:

a)
    2. 6. 1492.
b)
   
6. 2. 1494.
c)    2. 6. 1494.
d)
    6. 2. 1492.
 

2.   Turci su zauzeli Banjaluku:

a)
    1453. godine
b)
    1459. godine
c)
   
1527. godine
d)    1553. godine
 

3.   Najveća i najpoznatija banjalučka džamija bila je:

a)    “Careva džamija”
b)
    Sofi Mehmed – pašina džamija
c)
   
Ferhad – pašina džamija
d)    Arnaut – pašina džamija
 

4.   Samostan trapista “Marija Zvijezda”,  utemeljio je:

a)    Franc Pfaner
b)    Bonaventura I Baier
c)   
Dominik Asfalag
d)
   
Bonaventura II Diamant
 

5.   Koja od ovih građevina nije izgrađena za vrijeme A-U okupacije?

a)    Hotel “Bosna”
b)
    Velika realka
c)
    Kafe “Balkan”
d)    Hotel “Palas”
 

6.   Velika realka osnovana je:

a)    1878. godine
b)
    1892. godine
c)
   
1895. godine
d)    1898. godine
 

7.   Osuđenih na smrt u veleizdajničkom procesu u Banjaluci bilo je:

a)    16
b)    17
c)
    53
d)
   
87
 

8.   Svetislav Tisa Milosavljević rodom je iz:

a)    Banjaluke
b)
   
Niša
c)    Beograda
d)
   
Sarajeva
 

9.   Spomenik Petru Kočiću podignut je:

a)    1916. godine
b)
    1922. godine
c)
   
1932. godine
d)    1936. godine

10.  Ban Vrbaske banovine nije bio:

a)    Radoslav Đorđević
b)   
Milisav R. Ivanišević
c)
   
Nikola Stojanović
d)    Bogoljub Kujundžić
 

11.   U Drugom  svjetskom ratu, Banjaluka je oslobođena:

a)    20. oktobra 1944. godine
b)
    23. oktobra 1944. godine
c)
   
22. aprila 1945. godine
d)    24. aprila 1945. godine
 

12.   Zemljotres u Banjaluci bio je:

a)    27. oktobra 1969.
b)    29. oktobra 1969.
c)
    27. novembra 1969.
d)
   
29. novembra 1969.
 

13.   Procjenjuje se da Banjaluka danas ima približno:

a)    450000 stanovnika
b)    350000 stanovnika
c)
   
250000 stanovnika
d)    150000 stanovnika
 

14.  Jedna od ovih ličnosti nije iz legendi Banjaluke. Ko je to?

a)    Safikada
b)    Petar
c)
    Vasa

d)    Pavle
 

15.  Trapisti su bure vina u Banjaluku prokrijumčarili:

a)    u plastu sijena
b)    u buretu vina
c)
   
u prikolici brašna
d)    u bačvi piva
 

16.  Samo jedna od navedenih građevina izgrađena je za vrijeme A-U okupacije. Koja?

a)  
b)  

c)
  

d)  

 

17.  Jedan od ovih objekata ne pripada vremenu Milosavljevićevog banovanja. Koji?

a)   
b)   

c)
   

d)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAJ

 

 

 

BRAVO!

 

 

 

 

© Maja Tomaševic