Stari svetovi
10000 g.p.n.e. - 500 g.

Najranije civilizacije pojavile su se u recnim dolinama u Africi i Aziji. Sumerci su sagradili prve veee gradove izmedu reka Tigar i Eufrat u zapadnoj Aziji, pre vise od 6.000 godina. Tokom sledeeeg milenijuma pojavili su se manji i veCi gradovi u dolini Nila u Africi, dUl Zute reke u Kini i u dolini Inda u danasnjoj severn oj Indiji i Pakistanu. Ove "stare" civilizacije bile su u stalnom dodiru, razmenjujuCi robu i ideje preko dobro uspostavljenih trgovackih puteva. Malo kasnije, u Americi su se razvile cudne urbane civilizacije, ukljucujuCi civilizacije Maja i Acteka.
 

Stari Egipat

Civilizacija starog Egipta nastala je u dolini reke Nil, kada su se ujedinili Gornji i Donji Egipat, oko 3150 g.p.n.e.

 


 

Klasicna Grcka

Stara grcka civilizacija dostigla je svoj vrhunac u 5. i 4. veku p.n.e. u periodu nazvanom klasicnim, kada je bio veliki ekonomski razvitak i vojni uspesi.

Keltska Evropa

Oko 750. g.p.n.e. Kelti su poceli da es naseljavaju u Evropi. Oko 50. g. Rimljani su ih proganjali nazad u keltska utvrdjenja u severnoj Francuskoj i Britaniji.

Uspon Rima (Rimsko carstvo)

Rimska civilizacija, koja obuhvata vremenski period od 1000 godina, imala je skroman pocetak. Naj raniji tragovi rimskih naselja pronadjeni su na brdu u blizini reke Tibar.

Stara Australija i Pacifik

Australija, Nova Gvineja i ostrva u Okejaniji su verovatno hiljadama godina naseljavanim narodima iz jugoistocne Azije.

Kviz

Prpverite svoje znanje i opstu kulturu kroz oblasti starih naroda.

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.