SRBIJA 1815-1921.god

           VLADARI:

                 1.Miloš Obrenović

                         2.Mihailo Obrenović

                         3.Milan Obrenović

                         4.Aleksandar Obrenović

                         5.Petar Karađorđević

             VAŽNIJI DOGAĐAJI :

                          1.Aneksiona kriza

                          2.Carinski rat  

                          3. Kviz


    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.