Osnovno o Nemačkoj | Istorija Nemačke | Administrativna organizacija | Demografija | Kultura | Galerija | Kviz

 

ISTORIJA NJEMAČKE

 

Germanska plemana došla su u Nemačku oko 2. vek pne., prognavši Kelte. Rimljani nisu uspeli da pokore ovu oblast, koja je postala politički entitet tek sa podelom Karolinške carevine u 9. veku. Vlast monarhije bila je slaba i plemstvo, organizovano u feudalne države, sticalo je sve veću moć.

Monarhija je obnovljena pod saksonskom vladavinom u 10. veku, i oživljeno je Sveto rimsko nemačko carstvo , sa središtem u Nemačkoj i severnoj Italiji. Neprekidni sukobi između careva Svetog rimskog carstva i papa oslabili su carstvo, a njegov raspad ubrzan je pobunom Martina Lutera, koja je podelila Nemačku, a potom i celu Evropu, na protestantski i katolički tabor, što je kulminiralo Tridesetogodišnjim ratom. Stanovništvo Nemačke i njene granice znatno su smanjene, i njeni brojni feudalni prinčevi stekli su doslovno pun suverenitet.

Godine 1862. Oto fon Bizmark došao je na vlast u Pruskoj i 1871. ujedinio Nemačke državice u Nemačku carevinu. Ona se raspala 1918, posle poraza Nemačke u Prvom svetskom ratu, i proglašena je Vajmarska republika. Nemačkoj je oduzet veliki deo teritorije, kao i sve kolonije.

Оснивање модерне Немачке, Версај, 1871.
Osnivanje moderne Nemačke, Versaj

Adolf Hitler postao je kancelar 1933. godine i uspostavio je totalitarističku državu, Treći rajh, kojim je vladala Nacistička partija. Hitlerov napad na Poljsku 1939. označio je početak Drugog svetskog rata Nakon Hitlerovog poraza 1945, savezničke snage podelile su Nemačku na četiri okupacione zone. Neslaganje sa SSSR-om oko njihovog ponovnog ujedinjenja dovelo je do stvaranja Savezne Republike Nemačke i Demokratske Republike Nemačke 1949. godine. Berlin, koji je bio bivša prestonica, ostao je podeljen.

Zapadna Nemačka postala je napredna parlamentarna demokratija, a Istočna Nemačka jednopartijska država pod sovjetskom kontrolom. Nemačka je 1952. postala članica osnivač Evropske zajednice za ugalj i čelik, preteče Evropske unije. Komunistička vlada u Istočnoj Nemačkoj zbačena je mirnim putem 1989, i Nemačka je ujedinjena 1990 . Nakon početne euforije zbog ujedinjenja, politička i ekonomska integracija bivše Istočne Nemačke u saveznu republiku dovela je do velikih finansijskih opterećenja za bogatiji zapadni deo zemlje. Međutim,

država je nastavila da se kreće prema daljoj političkoj integraciju sa Zapadnom Evropom potem svog članstva u Evropskoj uniji.