Osnovno o Nemačkoj | Istorija Nemačke | Administrativna organizacija | Demografija | Kultura | Galerija | Kviz

 

KULTURA

 

Među najznačajnije nemačke naučnike spadaju fizičari: Ajnštajn, Plank i Hajzenberg. Zatim, matematičari: Lajbnic, Gaus i Hilbert, astronom Kepler, lingvisti braća Grim, biolozi Koh, Erlih i mnogi drugi. Čuveni nemački pronalazači su: Gutenberg, Rentgen, Simens i Cepelin. Značajni nemački kompozitori su Betoven, Bah, Hendl, Brams i Vagner; pesnici Gete, Šiler i Hajne; pisci Man i Breht; slikari Direr, Holbajn i Ernst; arhitekti Nojman, Gropijus i Van der Roe. Posebno se ističe plejada nemačkih filozofa: Kant, Hegel, Marks, Engels, Šopenhauer, Niče, Hajdeger i dr.

Лудвиг ван Бетовен
Ludvig van Betoven

Mnogi velikani nisu bili Nemci po savremenim kriterijumima, ali su stvarali u okviru nemačke kulture, npr. Mocart, Kafka i Nikola Kopernik.

Nemački jezik, koji ima mnogo dijalekata, u 19. veku je bio lingua franca srednje, istočne i severne Evrope, a i danas se uči širom sveta kao jedan od najvažnijih jezika. Najvažnija institucija za promociju nemačkog jezika i kulture je Geteov institut sa 128 filijala širom sveta.

Odnedavno se Nemačka vratila na svetsku kulturnu scenu u velikom stilu, s preporođenim Berlinom, te novom muzikom i umetnošću. Između ostalog, u filmu i književnosti postoji jak trend da se obrađuju teme vezane uz nemačko ujedinjenje.