Genetski modifikovani organizmi

Glavna stranica
Uvod
Ideja o genetskoj modifikaciji
Genetski modifikovani organizmi
Završna razmatranja
Kviz

Uvod

Vek koji smo ostavili za nama doneo je sa sobom mnoge inovacije, koje su suštinski promenile život ljudi. To je bio vek u kome je čovek zaplovio vazduhom, otišao u svemir i na Mesec. Vek satelita. Vek komunikacije i globalizacije. Vek koji je doneo najkrvavije ratove u istoriji čovečanstva. Vek u kome se začelo atomsko doba. Vek razvoja računara. U odnosu na prethodne vekove, bio je to vek sa najvećim promenama i svakako, veoma dramatičnog razvoja nauke na mnogim poljima.

Sada, kada stojimo na vratima novog milenijuma, sa pravom se pitamo šta nam on donosi. Teško je iz sadašnje perspektive sagledati kako će, ono što je nagovešteno u drugoj polovini prošlog veka, obeležiti prvi vek novog milenijuma. Utvrđeno je da se radi o biotehnologiji, čiji osnov predstavlja molekularna genetika, genetički inženjering, a rezultati ove nauke vode ka kontrolisano i ciljno genetički izmenjenim organizmima i klonovima.

Sigurno je, sada već i neizbežno, da su ovi genetički modifikovani organizmi (GMO) postali deo našeg svakodnevnog života. Pitanja etičke i tehnike prirode, koja stižu sa novom tehnologijom, a mofže se reći i industrijom, mnogobrojna su. Genetika je tako, od nauke kojom se ekskluzivno bavila relativno malobrojna naučna zajednica, postala tema za diskusiju raznovrsne populacije: kompetentnih, nekompentnih, profesionalaca, amatera, zaljubljenika, senzacionalista, umerenih, gorljivih, opreznih, radoznalaca. Podela mišljenja je neminovna i ona je u ljudskoj prirodi, mada nije sve u retorici i akademskoj diskusiji, kao što se u šali kaže: »Nije sve u ljubavi, ima nešto i u novcu«. Ovde se, medjutim, niko ne šali. Dok jedni očekuju da će ova tehnologija uneti mnoge pozitivne promene u naš život, značajno podići i unaprediti kvalitet življenja otvarajući neslućene perspektive, drugi izražavaju otvoren strah pred mogućim posledicama prebacivanja gena iz organizma u organizam, pobijanjem svih prirodnih prepreka. Prema prvima, reč je o revolucionarnom koraku za dobrobit čovečanstva, te preporučuju hranu koja je istovremeno i lek, hranu obogaćenu novim hranljivim vrednostima, kao i biljke koje su otporne na herbicide i štetočine. Drugi GMO tehnologiju smatraju potencijalnom i sasvim realnom opasnošću, koja preti ljudskoj okolini, stvara monstruozne organizme. Smatraju je i nedovoljno usavršenom i ispitanom što se tiče uticaja na ljudsko zdravlje, poigravanjem granicama koje je priroda ili božanska ruka postavila.

GM tehnologija je postala deo našeg života i poznavanje ove tehnologije je veoma važno ne samo za naučnike, već i za najšire grupe proizvođača, potrošača i stanovništva uopšte, koje se već suočava, ili će se tek suočiti sa produktima GMO-a. Ako je prošli vek bio vek nauke, predviđanja govore da će ovaj vek biti vek informacija. Da bi javnost zauzela pravilan stav i formirala mišljenje o GM tehnologiji i posledicama ove tehnologije potrebno je da ima pravovremenu, lako razumljivu i objektivnu informaciju.