Futurizam

HOMEPAGE FUTURIZAM KNjIŽEVNOST
MUZIKA SLIKARSTVO KVIZ

 

UMBERTO BOCCIONI
  Futurizam je između ostalog i pokret s početka 20. vijeka talijanskog slikarstva i skulpture. Pokrenut je od književnog manifesta kojeg je napisao Fillippo Marinetti. Manifest je izdan u francuskim novinama Le Figaro 1909. godine. On kaže da klasična umjetnost nije niti malo ljepša od automobila i da bi umjetnost trebala slaviti agresivnost brzine i rata. Slikari predvođeni Umbertom Bocconijem pišu tehnički manifest koji prihvaća Marinettijeve ideje u slikarstvu. Bocconi i njegove kolege Giacomo Balla, Carlo Carra, Gino Severini i Luigi Russolo prikazuju senzaciju pokreta i upotrebljavaju riječ dinamizam kako bi opisali odnos između objekta u pokretu i njegovog okruženja, kao sto je jureći automobil na cesti koji ostavlja vibracije koje čine podrhtavanje okolnih građevina.

Sa zadatkom prikazivanja pokreta mašina i ljudske figure, futuristi se služe tehnikama francuskog kubizma, prelaze u apstrakciju pokušavajući prikazati zvukove građevinskog područja.

U drugom manifestu 1912. god. Boccioni aplicira futurističke doktrine za 3D skulpturu, sugerišući da bi rad umjetnosti mogao biti pokrenut mašinom i da bi rad mogao biti svakodnevni objekt. Njegova ideja koju nije poživio u praksi je kasnije izvedena u Kinetičkoj umjetnosti i u kolažu, asamblažu Pabla Picassa i Duchampa. Futurizam gubi utjecaj kada 1915. god. mnogi od njegovih umjetnika odlaze u rat. Smrt Bocconija 1916. god. deprimira futuriste. Teorija nalazi ostvarenje u arhitekturi, Antonio Sant' Elia koji dizajnira futuristički grad i tehničke instalacije. Nastojanja futurizma su uklopljena u druge pokrete kao što su Art Deco, vorticizam, Dadaizam.

 
CARLO CARRÀ
DAVID BURLIUK
DEPERO FORTUNATO
GIACOMO BALLA
GINO SEVERINI
LUGI RUSSOLO
NICOLAJ DIULGHEROFF
PRIMO CONTI
VLADIMIR BURLIUK