Futurizam

HOMEPAGE FUTURIZAM KNjIEVNOST
MUZIKA SLIKARSTVO KVIZ

 

 
Umberto Boccioni 

 

Iz sveg glasa

Ve proe jedan. I sigurno si legla.
Ko srebrna oka Mleni put no studi.
Ne uri mi se. I munja-telegram
nema zbog ega da plai te i budi.
Kao to kau, incident je reen.
Ljubavna barka o stvarnost se zdrobi.
Mi smo preistili, I to da se drese
uzajamne boli, uvrede i kobi.
Pogledaj samo kakav je mir nad svetom.
No zvezdanim sjajem nebesa skor osu.
U taj as odustaje da protumai sve to
istoriji, vekovima i kosmosu.

Vladimir Majkovski

 

Autor: Mirna Kuvalja

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.