Razdio mrkih algi - Phaeophyta

 

     Mrke alge obuhvataju visecelijske oblike pricvrscene za stijene i druge cvrste predmete koje se nalaze u vodi.

Talus im je veoma raznovrstan. Kod najprostijih je koncast i granat ili plocast, a kod nekih ima cak izdvojene djelove koji lice na korijen, stablo i list.. Celijski zid je od celuloze, a spoljasnji slojevi sadrze pektinske materije koje lako bubre. U sastav zida ulaze algin i fukoidin. U citoplazmi se nalazi krupna vakuola, jedno jedro, ribozomi i mitohondrije. U hloroplastima se nalaze hlorofili a i c, karotini, ksantofil, fukoksantin koji daje boju talusu. Rezervne materije su: alkohol, manit, ulje i polisaharid laminarin.

Razmnozavaju se vegetativno,sporama I polno. Vegetativno odvajanjem djelova talusa iz kojih se razvijaju nove biljke. Polni proces se javlja u tri oblika: izogamija (gamete su jednaki po izgledu), heterogamija (zenski gamet je krupniji) I oogamija (zenski gamet je krupniji i nepokretnjiv).

Znacaj:

Mrke alge sluze kao hrana morskim zivotinjama. Neke vrste se koriste u ljudskoj ishrani jer su bogate ugljenim hidratima a i vitaminima. Takodje imaju znacajnu ulogu u medicini.

 

1.  Alge

2 Razdio zlatastih algi - CHRYSOPHYTA

3.  Razdio silikatnih algi - Bacillariophyta

4.  Razdio mrkih algi - Phaeophyta

5.  Razdio crvenih algi - Rhodophyta

6.  Razdio zutozelenih algi - Hanthophyta

7.  Razdio euglenoidnih algi - Euglenophyta

8.  Razdio hara Charophyta

9.  GALERIJA

10.  kviz