Disk Defragment /DEFRAGEMT/

Kada se fajlovi čuvaju, računar ih smješta na prvo slobodno mjesto na hard disku. Ukoliko nema dovoljno mjesta za cio fajl na odabranoj poziciji, ostatak fajla se smješta na naredno slobodno mjesto na hard disku. Fajl je fragmentiran kada se dijeli na više od jednog mjesta na hard disku. Defragmentacijom hard diska preuređuje se način na koji se podaci čuvaju na njemu.Programi i dokumenti se organizuju tako da se cio program ili dokument koji želimo može pročitati minimalnim brojem pomjeranja hard diska. To može znatno poboljšati performanse računara, jer se smanjuje vrijeme potrebno za pristupanje fajlu.

Postupak uređenja diska DEFRAGMENT:
  1. Startati - otvoriti DISK PROPERTIES (otvaranje animacija ...).
  2. DEFRAGMENT NOW dugme.
  3. Izbor medija (C: D: ... G:).
  4. ANALYZE dugma - analiziranje.
  5. DEFRAGMENT dugme.
  6. Izvještaj - dijalog prozor .
  7. CLOSE dugme.
  8. Kraj.

Svojstva    Index