WINDOWS EXPLORER
Kopiranje /COPY/ fajla opcijama EDIT menija
sa medija na medij

Fajlovi u WINDOWS EXPLORER-u se kopiraju opcijama EDIT menija:
 - Na istom folderu.  >>>
 - Sa foldera na folder.  >>>
 - Sa medija na medij (ovaj primjer je kopiranje sa hard diska na STICK).
 
Postupak kopiranja fajla sa medija na medij:
 1. Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
 2. Klik na fajl koji se kopira (npr moj_tekst).
  animacija sadrži provjeru fajla
 3. EDIT meni.
 4. COPY opcija.
 5. Klik na novo mjesto (STICK).
 6. EDIT meni.
 7. PASTE opcija.
  animacija sadrži provjeru fajla
 8. Kraj.

Index