CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Parametari izgleda ekrana /APPEARANCE/

Korisnik WINDOWS-a podešavanje izgleda pojedih dijelova prozora, dijalog prozora, menija izvodi u DISPLAY PROPERTIES dijalog prozoru u stranici APPEARANCE. Standardne boje ovih elementa - šeme su ponuđene u padajućoj listi SHEMES. Mogu se mijenjati i dva stila (WINDOWS XP ili CLASSIC stil) kao i boja i font.

█ Postupak izmjene boje dijela ekrana:
- označiti dio ekrana kojem mijenjate boju na jedan od dva načina.
  • Kliknuti na željeni element prikazan na slici dijalog prozora APPEARANCE.
  • Klik na dugme ADVANCED, Izabrati naziv elementa iz padajuće liste /ITEM/. - izabrati boju u padajućoj listi /COLOR/.
- izabrati font u padajućoj listi /FONT/. - izabrati veličinu fonta u padajućoj listi /SIZE/.
- ako želite snimite izabrani odnos boja.
 
Postupak izbora parametara izgleda ekrana /APPEARANCE/:
 1. START dugme.
 2. SETTINGS opcija.
 3. CONTROL PANEL opcija.
 4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 5. APPEARANCE AND THEMES opcija.
 6. Otvara se DISPLAY PROPERTIES dijalog prozor.(animacija prethodnih aktivnosti ...).
 7. APPEARANCE stranica.
 8. WINDOWS AND BUTTONS padajuća lista:
  - WINDOWS XP STYLE.
  - WINDOWS CLASSIC STYLE.
 9. COLOR SHEME padajuća lista:
  - WINDOWS nudi gotove šeme boja.
  - Korisnik može da promjeni boje pojedine dijelova WINDOWS-a.
 10. FONT SIZE padajuća lista.
 11. Kraj.

CONTROL PANEL     Index