CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Parametari rezolucije ekrana /SETTINGS/

WINDOWS omogućuje korisniku podešavanje palete boja prikaza i rezolucije.
  
Postupak izbora parametara izgleda ekrana /APPEARANCE/:
 1. START dugme.
 2. SETTINGS opcija.
 3. CONTROL PANEL opcija.
 4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 5. APPEARANCE AND THEMES opcija.
 6. Otvara se DISPLAY PROPERTIES dijalog prozor.(animacija prethodnih aktivnosti ...).
 7. SETTINGS stranica.
 8. SCREEN RESOLUTION - Rezolucija tj. detaljnost prikaza.
 9. Promjena tipa displeja tj. monitora.
 10. Izbor broja boja.
 11. Kraj.

CONTROL PANEL     Index