CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Čuvar ekrana /SCREEN SAVER/

Čuvar ekrana /SCREEN SAVER/ je ispis sadržaja na ekranu koji izabere korisnik. Na raspolaganju su mu ili standardne WINDOWS ili nalazi čuvare ekrana po želji. Izbor se izvodi iz DISPLAY PROPERTIES dijalog prozora, SCREEN SAVER stranici u padajućoj listi SCREEN SAVER. Neki od mogućih su prikazani u primjeru.
 
Postupak izbora i prikaza ispisa poruke na čuvaru ekrana /MARQUEE/:
  1. START dugme.
  2. SETTINGS opcija.
  3. CONTROL PANEL opcija.
  4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
  5. APPEARANCE AND THEMES opcija.
  6. Otvara se DISPLAY PROPERTIES dijalog prozor.(animacija prethodnih aktivnosti ...).
  7. SCREEN SAVER stranica.
  8. SCREEN SAVER padajuća lista.
  9. Izbor instaliranih SCREEN SAVER-a.
  10. Kraj.

CONTROL PANEL     Index