CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Parametari miša /MOUSE/
MOUSE PROPERITES - POINTERS tab

Korisnik u WINDOWS-u može birati izgled pokazivača miša za sve aktivnosti po vlastitoj želji.

Postupak otvaranja dijalog prozora MOUSE PROPERITES:
 1. START dugme.
 2. SETTINGS opcija.
 3. CONTROL PANEL opcija.
 4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 5. PRINTERS AND OTHER HARDWARE ikona.
 6. Otvara se PRINTERS AND OTHER HARDWARE prozor.
 7. MOUSE ikona.
 8. Otvara se MOUSE PROPERITES dijalog prozor (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 9. Izabrati POINTERS tab.
 10. CUSTOMIZE lista.
 11. Izabrati pointer koji se mijenja.
 12. BROWSE dugme.
 13. Izbrati fajl sa slikom/animacijom (uzorak u PREVIEW-u).
 14. OPEN dugme.
 15. Prikaz uzorka u PREVIEW.
 16. Ako nismo zadovoljnji ponuđenim izgledom pointera miša kliknuti na USE DEFAULT dugme (za standardne izglede pointera).
 17. Prikaz uzorka u PREVIEW.
 18. OK dugme.
 19. Kraj.

CONTROL PANEL     Index