CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Parametari miša /MOUSE/
MOUSE PROPERITES - POINTER OPTION tab

Korisnik u WINDOWS-u može da podešava brzinu pomjeranja miša, da li miš ima trag itd.

Postupak otvaranja dijalog prozora MOUSE PROPERITES:
 1. START dugme.
 2. SETTINGS opcija.
 3. CONTROL PANEL opcija.
 4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 5. PRINTERS AND OTHER HARDWARE ikona.
 6. Otvara se PRINTERS AND OTHER HARDWARE prozor.
 7. MOUSE ikona.
 8. Otvara se MOUSE PROPERITES dijalog prozor (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 9. Izabrati POINTER OPTIONS tab.
 10. Izbor brzine pomjeranja pointera /SELELCT POINTER SPEED/ relativna lista.
 11. Prikaz traga pointera (Rep iza pointera) /DISPLEY POINTER TRAILS CHACK BOX/.
 12. OK dugme.
 13. Kraj.

CONTROL PANEL     Index