Dijalog prozor /DIALOG BOX/
Numeričko polje /NUMERIC FIELD/
Primjer 1

Numeričko polje sadrži brojnu vrijednost.
 

Primjeri upisa vrijednosti u numeričko polje /NUMERIC FILD/:

  1. PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. PAGE SETUP (otvaranje animacija ...)
  3. FILE meni.
  4. PAGE SETUP opcija.
  5. PAGE SETUP dijalog prozor.
  6. Klik u numeričko polje.
  7. Sa tastature upisati vrijednost.
  8. Kraj.

Dijalog prozor    Index