Dijalog prozor /DIALOG BOX/
Numeričko polje /NUMERIC FIELD/
Primjer 2

Numeričko polje sadrži brojnu vrijednost.

1. PAINT (otvaranje animacija ...)
2. PAGE SETUP (otvaranje animacija ...)
2.1. FILE meni
2.2. PAGE SETUP opcija
2.2. PAGE SETUP dijalog prozor.
3. Klik u numeričko polje.
4. Sa tastature upisati vrijednost.

Dijalog prozor    Index