Dijalog prozor /DIALOG BOX/
/OPTION BUTTON/

Opciono dugme /OPTION BUTTON ili RADIO BUTTON / je jedan od dijelova dijalog prozora.
Stanja opcionog dugmeta /OPTION BUTTON/ su:
Aktivan.
Neaktivan.

Opciono dugme /OPTION BUTTON/ može da formira grupu opcionih dugmadi. Opciono dugme /OPTION BUTTON/ u grupi opcionih dugmadi dozvoljava izbor samo jednog iz grupe opcionih dugmadi.
Dugme za izbor opcije /OPTION BUTTON/ se opisuje riječima ili-ili.
 

Tabela 1. Primjer grupa dugmadi opcija /OPTION BUTTON/ aktivnih i neaktivnih u jednoj grupi

 

Primjer dugme opcija /OPTION BUTTON/:
  1. PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. PAGE SETUP (otvaranje animacija ...).
  3. FILE meni.
  4. PAGE SETUP opcija.
  5. PAGE SETUP dijalog prozor.
  6. /OPTION BOX/ u jednom trenutku može biti aktivan samo jedan..
  7. Klik na dugme opicja /OPTION BOX/.
  8. Kraj.

Dijalog prozor    Index