Meni /MENU/ CONTROL meni
Zatvaranje prozora - CLOSE opcija

Interaktivno vježbanje

Klikom na ikonu aplikacije (u gornjem lijevo uglu prozora) otvara se CONTROL meni. Izborom CLOSE opcije zatvara se prozor i zatvara se dugme aplikacije NOTEPAD u listi poslova /TASK LIST/.
N a p o m e n a
: Ako nije otvoren prozor NOTEPAD (otvoriti aplikaciju animacija ...).

Interaktivno vježbanje zatvaranja aplikacije NOTEPAD:
  1. Klik na ikonu aplikacije u gornjem lijevom uglu prozora.
Slika 1. Slika je mapirana  

Opis postupka i animacija     Index