Padajući meni /DROP DOWN MENU/
Linija menija /MENU BAR/

Interaktivno vježbanje

Linija menija se sastoji od naslova menija. Klikom na naslov menija otvara se meni.
Klikom izvan otvorenog menija zatvara se meni.
N a p o m e n a: Ako nije otvoren prozor NOTEPAD (otvoriti aplikaciju animacija ...).
 
Interaktivno vježbanje otvaranja/zatvaranja menija /DROP DOWN MENU/:
  1. Klik na naslov menija /HEADING/, otvara se meni .
Slika 1. Slika je mapirana  

Opis postupka i animacija     Padajući meni     Index