Meni /SHORTCUT/
CLOSE opcija

Klikom sekundarne tipke miša na na naslovnu liniju /TITLE BAR/ otvara se meni prečice /SHORTCUT MENU/. Izborom CLOSE opcije zatvara se prozor i nestaje dugme aplikacije.

Postupak kriranja novog foldera iz menija prečice Desktop-a:
  1. NOTEPAD (Staranje aplikacije NOTEPAD >>>).
  2. Postaviti pokazivač miša na naslovnu liniju /TITLE BAR/.
  3. Klik sekundarne tipke miša na naslovnu liniju .
  4. Otvara se SHORTCUT meni.
  5. Izabrati opciju CLOSE.
  6. Zatvara se prozor i dugme aplikacije.
  7. Kraj.

Meni prečice    Index