Meni /MENU/
Znaci ispred imena opcije

Aktiviranje pojedine opcije u menija je označeno sa . Više opcija može biti aktivno, jedna ili ni jedna opcija. Primjeri istovremenog aktiviranja više opcija je na slici 1. Primjer u aplikaciji PAINT.

Aktivne 4 opcije jedne grupe opcija

Aktivne 2 opcije jedne grupe opcija

Slika 1. Opcije jedne grupe

Znaci ispred imena opcije :
  1. Otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. VIEW meni.
  3. Izabrati jedan od oblika prikaza (u jednom trenutku može biti više opcija iste grupe aktivno.
    Potvrda ispred imena opcije (više opcija može biti aktivno, jedna ili ni jedna opcija)
  4. Kraj.

Meni    Index