Meni /MENU/
Znaci ispred imena opcije

Pojedine aktivne opcije u meniju su označene sa . Aktiviranje pojedine opcije u meniju je označeno sa . Više opcija može biti aktivno, jedna ili ni jedna opcija. Primjeri istovremenog aktiviranja više opcija je na slici 1. Primjer u aplikaciji WINDOWS EXPLORER.

Aktivne 3 opcije jedne grupe opcija

Aktivna 1 opcija jedne grupe opcija

Slika 1. Opcije jedne grupe

Znaci ispred imena opcije :
  1. WINDOWS EXPLORER (otvaranje animacija ...).
  2. VIEW meni.
  3. Izabrati jedan od oblika prikaza (u jednom trenutku može biti više opcija iste grupe aktivno (STANDARD BUTTONS, ADDRESS BAR, LINKS, GOOGLE).
    Potvrda ispred imena opcije (više opcija može biti aktivno, jedna ili ni jedna opcija)
  4. Kraj.

Meni    Index