Namjena, način korištenja i organizacija priručnika

Namjena i način korištenja

Obrazovni sajt "Windows XP" je namjenjen za rad sa predavačem ili samostalno učenje. Olakšava usvajnje gradiva i ponavljanja po potrebi. Najčešći korisnici su učenici srednjih i osnovnih škola ali i za samostalan rad ostalih uzrasta. Sadžaj je izložen prema cjelinama usvajanja gradiva.

Organizacija priručnika

Obrazovni sajt "Windows XP" kao elektronski priručnik  koristi više načina prikaza sadržaja

        Načini izlaganja
        Opis načina korištenja sajta

Sadržaj je podijeljen u uvod, 11 poglavlja i dodatke radi lakšeg snalaženja ispred svake tematske cjeline je broj što olakšava komunikaciju učenika i predavača:

        Poglavlja WINDOWS XP priručnika
        Demo prikaz sajta