Načini izlaganja gradiva

Tekst (klasičan tekstualni fajl).    >>

Tekst sa linkovima na odgovarajuća pojašnjenja.    >> (zadnja dva linka)

Slika sa linkovima - pojašnjenjima.     >>

Aktivnost sa opisom, animacijom i postupkom korak po korak.    >>

Znakovi ispred i iza imena opcije.    >>

Startanje prethodno opisanih aktivnosti po potrebi     >>

Ikone koje se koriste u radu    >>   

Interaktivno vježbanje (za samostalnu vježbu).    >>

Broj ispred lekcije radi lakše komunikacije sa učenicima.    >>

 

O obrazovnom sajtu   Poglavlja WINDOWS XP priručnika    Index