Demo prikaz sajta

Ova stranica sadrži opis pojedinih poglavlja Obrazovnog sajta Windows XP. Napravljen je izbor za svako poglavlje po jedna aktinvosti da bi se predstavio cijeli Sajt. Podrazumjeva da ste već pregledali  Opis načina korištenja sajta i stekli uvid na koji način je predstavljen operativni sistem Windows XP.

I Uvod Ovo je elektronska knjiga i sadrži opis operativnog sistema Windows kao grafičkog korisničkog interfejsa /GUI/. (npr. uvod).    >>
1. Istorijat razvoja računarskih sistema U sklopu uvoda je poglavlje o istorijatu razvoja računarskih sistema (npr. uvod).    >>
2. Startanje-otvaranje aplikacije Početak mora biti sa startanjem aplikacije u Windows XP-u da bi korisnik od prvih lekcija počeo da radi i bolje se upoznaje sa Windows XP-om.     >>
II Elementi WINDOWS -a Windows se sastoji od 4 elementa: prozor, ikona dijalog prozor i meni.     >>
3. Prozor /WINDOW/ Prozor /WINDOW/ je pravougaoni prostor na ekranu u kojem vidite programe, foldere, fajlove i ikone. Poglavlje sadrži opis svih dijelova prozora.    >>
4. Ikona /ICON/ Ikona je prenosiva slika koja predstavlja program (aplikaciju), dokument, folder, uređaj, itd. Ima 5 vrsta ikona u Windows -u i sve su predstavljeneu ovom poglavlju.    >>
5. Meni /MENU/ u Windows -u su podijeljene u menije. Windows ima 4 vrste manija i sve su predstavljeneu ovom poglavlju.    >>
6. Dijalog prozor /DIALOG BOX/ Dijalog prozor /DIALOG BOX/ se otvara kad računar treba dodatne informacije od korisnika. Obrazovni sajt Windows XP sadrži opise dijalova dijalog prozora  >>
7. Control Panel  Podešavanje parametar u Windows-u se izvodi u CONTROL PANEL-u. Ovdje ćete naći opise podešavanja paramtera.   >>
8. Windows Explorer Windows Explorer omogućuje korisniku rad sa fajlovima i folderima. Poglavlje sadži opise: kreiranje foldera, kopiranje, premještanje,...     >>
9. Wordpad Pri instalaciji Windows-a instalira se aplikacija Wordpad, za rad sa tekstom, poglavlje sarži opis rada sa tekstom od otvaranja dokumenta pa do štampanja.     >>
10. Paint Paintje grafička aplikacija koja se dobijate je uz Windows-a iako nije sastvani dio operativnog sistema.  Imaćete priliku da naučite osnove rada sa grafičkim alatima.    >>
11. Kopiranje sadržaja iz aplikacije u aplikaciju Windows omogućuje prenos podataka u aplikaciji a iz aplikacije u aplikaciju. Ovo je veliko olakšanje za korisnike Windows XP operativnog sistema i aplikacija koje se izvode pod ovim operativnim sistemom.     >>
III Dodaci  Na kraju su i dodaci od kojih neki i ne čine Windows ali se mogu koristi pod ovim operativnim sistemom.     >>
Poster Da bi bolje predstavili sam proizvod napravili smo i poster   
Video Da bi bolje predstavili sam proizvod napravili smo i video zapis     >>

O obrazovnom sajtu   Poglavlja WINDOWS XP priručnika    Index