PAINT
Premještanje objekta opcijama EDIT menija /EDIT CUT, EDIT PASTE/
Primjer 1

Kopiranje se izvodi opcijama EDIT menija (CUT i PASTE).

Postupak premještanje objekta opcijama EDIT menija u PAINT-u:
Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
0. Označiti - selektovati objekat /SELECT/ (Primjeri: 1, 2 i 3)
1. EDIT meni.
2. CUT opcija.
3. Klik na novo mjesto.
4. EDIT meni.
5. PASTE opcija.
6. Pojavljuje se objekat u gornjem lijevom uglu.
7. Metodom DRAG AND DROP premjestiti novi objekat na željeno mjesto.
8. Klik na prostor izvan selektovanog objekta.
9. Kraj.
N a p o m e n a: Po potrebi izabrati opciju:
  OPAQUE - Postojeći crtež će biti prekriven sa pozadinom selektovanog objekta.
  TRANSPARENT - Crtež ispod selektovanog objekta će biti vidljiv kroz boju pozadine selektovanog objekta.

PAINT    Index