PAINT
Premještanje mišem metodom /DRAG & DROP/
Primjer 3

Kao i kod ostalih WINDOWS aplikacija i PAINT omogućuje premještanje DRAG & DROP metodom. Postupak premještanje ovim metodom je: selektovati objekat, postaviti pokazivač miša iznad objekta. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša. Pomjeriti miš na željeno mjesto.
 

Postupak premještanje objekta metodom DRAG & DROP u PAINT-u:
Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
1. Označiti - selektovati objekat /SELECT/ (Primjeri: 1, 2 i 3)
2. Postaviti pokazovač miša na selektovani objekat
3. Pritisnuti primarnu tipku miša i pomjerati miš na novo mjesto
4.Pustiti tipku miša
N a p o m e n a: Po potrebi izabrati opciju:
  OPAQUE - Postojeći crtež će biti prekriven sa pozadinom selektovanog objekta.
  TRANSPARENT - Crtež ispod selektovanog objekta će biti vidljiv kroz boju pozadine selektovanog objekta.

PAINT    Index